Regulamin Inicjatywy Przyjaciele Jezusa 2020

Trwamy wciąż w pracach i dyskusjach, aby zapewnić Ci jak najlepsze warunki i bezpieczeństwo, dlatego pewne zasady w naszym Regulaminie, jak i kwestie organizacyjne mogą ulec zmianie. 

Przyjaciele Jezusa to ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna, do udziału w której zaproszone są osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat) formujące się w ciągu roku w grupach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych o charakterze ewangelizacyjnym. Jej organizatorem  jest Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Termin wydarzenia: 26.07-02.08.2020

 1. Osoby przyjeżdżające na Przyjaciół Jezusa zgłaszają najpierw swoją obecność wypełniając formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej (dostępny niebawem). Wymaganym punktem jest dołączony do zgłoszenia skan/ zdjęcie zgody swego duszpasterza na udział w wydarzeniu. Bez tego dokumentu nie można brać udziału w wydarzeniu.
 2. Przyjazd uczestników możliwy jest już od rana, oficjalne rozpoczęcie zaś ma miejsce podczas Eucharystii o godzinie 18:00.
 3. Wszyscy przyjęci Uczestnicy otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym miejscu.
 4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatora.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do całkowitej abstynencji od alkoholu i wszelkich środków odurzających.
 6. Zwykłym miejscem nocowania przewidziamym przez Organizatorów jest pole namiotowe i rozbity w nim własny namiot (noclegi w nich za wyjątkiem małżeństw nie są koedukacyjne). Po powiadomieniu o tym Organizatorów, możliwy jest nocleg w innych warunkach.
 7. Udział uczestnika w kosztach organizacyjnych wynosi 100 zł.
 8. Organizatorzy zapewniają śniadania i kolacje (za wyjątkiem dnia przyjazdu, kiedy będzie jedynie kolacja) w formie suchego prowiantu.
 9. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą sami Uczestnicy (bądź ich opiekunowie).
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji. W razie niesubordynacji Uczestnika, Organizator ma prawo odesłać go i powiadomić duszpasterza.
 12. Każdy uczestnik posługujący w ramach Przyjaciół Jezusa wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Przyjaciół Jezusa na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób związanych z Inicjatywą w ramach jego działalności.